Privacyverklaring en cookies

Privacy

Bij het aanbieden van diensten (zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief) houden wij ons aan de privacywetgeving. Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Wanneer gebruik wordt gemaakt van externe sociale netwerken, zoals Facebook of Instagram, is het gebruik van die netwerken onderworpen aan de privacy voorwaarden van deze partijen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • De gebruiker eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Het recht respecteren om persoonsgegevens op te vragen ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

SHY-Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te informeren over nieuwe artikelen die op de website worden geplaatst.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • Voor het deelnemen aan cursussen van het HUE onderwijs.

Cookies

SHY-Holland maakt zo min mogelijk gebruik van cookies. De cookies die worden gebruikt, zijn nodig voor het functioneren van de website en voor het gebruiksgemak voor de bezoeker van de website. Er zullen geen cookies worden geplaatst voor gepersonaliseerde advertenties.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klik hier voor een verder toelichting.