Bewust van transformatie?

 8 juni 2021 – 21.00 uur Zojuist was er weer een UE-café…
 En ik was in de gelegenheid ‘’er heen te gaan’’ : vanaf 19.00 uur ‘’stonden de deuren open”…
 Een warm welkom met een “zachte’’ tekst zoals Lida het verwoordde…
 Een tekst uit N7 dd. augustus 2001 – waarin Meester Dang refereert naar ons weten en ons bewustzijn… 
 Met reflectie naar onszelf toe: hoe is dit voor ons, waar zijn we ons van bewust, hoe gaan we ermee om, wat betekent het voor ons in het dagelijkse leven…
 UE-café gebeurt… ervaringen worden gedeeld… divers… er wordt rustig geluisterd… 
 “De tijd is om”…  we kunnen er de komende maand meer over mediteren…
 Even waren we gezamenlijk dichter bij onze ziel…. waren we meer een eenheid… 
 We groeien, we veranderen en we transformeren…
 Universele Energie verrijkt… het is aan ons om het te delen… het is ‘’broodnodig’’…
 Vergeet het niet…
 dankjulliewel 
 Lia 

Ter verduidelijking hebben we de tekst waarover dit gaat hieronder bijgevoegd. (SHY-Holland)

Vraag: Tussen Pasen en Pinksteren maakten de apostelen een heel proces door waarbij hun oude ik als het ware stierf en zij in volle wijsheid en liefde werden herboren. Ik heb zelf het gevoel dat sinds mijn chakra’s geopend zijn ik een dergelijk proces doormaak. Alleen wat in slow-motion. En ik wilde graag uw commentaar daarop hebben, of ik die vergelijking kan maken.

Meester Dang: Zoals u weet, ik heb het u al eerder verteld in het onderwijs van de Universele Energie, zijn er vele zielen die neergedaald zijn naar deze aarde. God heeft ons lichaam uitgekozen, God maakt geen vergissingen. Of wij het willen of niet, wij zullen onze bijdrage leveren. Wij zullen onze hulp geven aan onze familie, de gemeenschap, ons land. Een belangrijke factor is dat u deze vermogens heeft en dat u weet wat voor transformatie er is gebeurd in u sinds uw chakra’s open zijn. Eerst was u een gewoon mens, maar met uw chakra’s honderd procent open bent u stapje voor stapje vooruitgegaan. Naast dat u uw fysieke lichaam kon helpen met uw gezondheid kon u ook de dolende zielen helpen en u kon ze helpen om het pad te vervolgen. In de lagere klassen, in de hogere klassen, afhankelijk van ieder niveau heeft u vele zielen kunnen helpen om naar het Licht te gaan. En u heeft al deze dolende zielen die hier op deze aarde waren kunnen helpen. Dat komt omdat u zich bewust bent van deze veranderingen in uw lichaam. Deze transformatie ontstaat door al de Hogere Wezens die altijd naast u zijn. Volgens de christenen is de Heilige Geest of Christus altijd naast u om u te brengen in deze conditie zodat u uzelf kunt vergeten en andere mensen kunt dienen. Dat is het pad van Christus en de Hogere Wezens. Als u zich daar bewust van bent dan zult u alle tijd en moeite die u maar kunt vinden, gebruiken om andere mensen te helpen. En voorzeker naast het feit dat u kunt helpen zult u de veranderingen in uw fysieke lichaam zien. Uw ziel zal dichter bij de Hogere Wezens komen. Uw ziel zal zo sterk ontwikkelen dat het dichter bij het Licht komt.

Dit is niet verplicht. Het is vrijwillig. U bent vrijwilliger en als u dat volgt zult u de beloning ontvangen. God, als God een fout heeft gemaakt door u te kiezen dan betekent dat ook dat u de capaciteiten niet heeft. Daarom, God maakt geen vergissingen, God en de Hogere Wezens wilden en willen een juiste omgeving voor u scheppen om u dit te helpen herinneren. In het verleden is uw eigen ziel, bent u, al zo vele malen op deze wereld geweest. God heeft u al zo vele malen op deze aarde gestuurd om de mensheid te helpen. U bent teruggekeerd naar God en u bent weer teruggekeerd naar de Goddelijke wereld. Maar de mensheid die lijdt, en God heeft ons opnieuw gestuurd en opnieuw gestuurd zoals ik u gisteren al gezegd heb. Als u zich hier bewust van bent, weet u wat de effecten zijn en de vermogens en de veranderingen in uw lichaam die optraden vanaf het moment dat u Universele Energie ging leren. Vanaf het moment dat u de speciale vermogens had ontvangen die God u heeft gegeven. Als u zich daar bewust van bent dan zult u geen enkele zorg, geen enkele vrees meer hebben. U zult geen zorgen meer hebben over uw familieleven of over de maatschappij. Neen, u zult zich concentreren op het helpen van de mensheid, en dan voorzeker niet alleen u maar alle mensen om u heen zullen de zegen van God en de Hogere Wezens ontvangen.

Door de vraag van deze student wil ik u dit helpen herinneren. U leert Universele Energie in de hogere klassen. En u bent dichter bij de Hogere Wezens. Waarom? Omdat God en de Hogere Wezens ons dit vermogen hebben gegeven, deze speciale vermogens om de mensheid te helpen. En de mensheid hier. En ik zeg u dit al eerder. Dat zijn geen vreemden, dat zijn uw familieleden, uw kinderen en kleinkinderen in de toekomst. Dat is uw familie, alle mensen om u heen waarmee u leeft. Dat is de mensheid. En als u dit begrijpt dan heel zeker zult u in staat zijn zelf verder te ontwikkelen, spiritueel op een snellere wijze. En als u zich sneller spiritueel kunt ontwikkelen dan zal uw ziel uitblinken, het zal een uitmuntende ziel worden en u zult op ieder gebied in het leven uitblinken. U zult uw missie kunnen vervullen. Dat is wat ik u in herinnering wilde brengen. Door de vraag van deze student over deze Heilige Geest, over de Hogere Wezens, zij waren heel zeker net als u allemaal, en u bent net als deze apostelen, zij waren heel gelukkig, zij waren bevoorrecht. Zij waren gestuurd door God, door de Hogere Wezens, zodat zij speciale vermogens zouden hebben maar tweeduizend jaar geleden was men nog steeds beperkt. Nu echter, nu het is niet alleen maar een niveau drie student of een niveau zes student of een speciaal seminar student, neen, u allemaal, u allemaal die Universele Energie bestudeerd heeft, u heeft allemaal die speciale vermogens. U wilt de mensheid helpen. Dat is de wil van God, dat is de wil van de Goddelijke wereld om voor u de vermogens te scheppen zodat u de capaciteit heeft om andere mensen te helpen. Ik wil niet zeggen dat in Universele Energie u allemaal honderd procent kunt helpen maar op z’n minst kunt u tachtig tot negentig procent uw werk vervullen. En de wil die u heeft om uzelf te helpen en de familie en de andere mensen te helpen. Dat zijn de fysieke lichamen om u heen. Dat is uw fysieke lichaam dat is uitgekozen door God om mee te helpen de mensheid te helpen.

Niveau 7, augustus 2001 – Tiel

2 reacties

 1. Ik vind alles prachtig verwoord.
  Wij zijn met UE verplicht om jezelf, naasten en anderen op aarde te behandelen.
  Je komt tot ongekende verrassingen.
  Je zal groeien.
  Je bent niet meer oordelend.
  Je zal handelen en zal er zelf ook veel baat bij hebben. Uitdagingen komen op je pad.
  Dank jullie wel voor het delen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *