Oorlog

Bij ons laatste UE café op 14 november, spraken we over een tekst van Meester Dang die erg passend is bij de huidige situatie in de wereld. Het ging over het antwoord op de vraag: “Is er een spiritueel gevecht in de onzichtbare wereld? Waarom hebben we in de fysieke wereld altijd oorlog? Zijn antwoord was dat er in de onzichtbare wereld geen oorlog is. Oorlogen ontstaan door de mens, vanuit de spirituele strijd in het menselijk hart. Elke nacht hoorden zijn oren de kreten van zoveel onschuldige slachtoffers van rassenstrijd en oorlog.

Meester Dang legde uit dat de mensen zo veel hebben geleerd over yin en yang, goed en kwaad, maar dat hun grote fout was dat ze de wereld en hun medemensen vanuit dit principe gingen bekijken. We verdelen dingen en mensen in goed en slecht. En vanuit het idee dat wij zelf aan de goede kant staan, bestrijden we de andere kant. Wie de moeite zou nemen om heel even aan de andere kant te gaan staan, zal merken dat de kijk op wat goed en slecht is plotseling verandert.

Kennis van goed en kwaad is een kostbare verworvenheid, maar voor de omgang met goed en kwaad heb je een nog belangrijkere les nodig. Dat is de les om niet te oordelen. Wie niet oordeelt, veroordeelt ook niet en wijst niet naar één kant, maar ziet alleen mensen die lijden. Oorlog kent alleen maar slachtoffers.

Goed en slecht is een concept van mensen. De spirituele wereld is een wereld van compassie, verdraagzaamheid, vergeving en ware liefde.
Wat is dan de les die we kunnen leren van oorlog?
Iedere kant heeft zijn redenen om mensen te overtuigen een oorlog te beginnen. Maar de les van oorlog is in die zin waardevol, dat wij de menselijke liefde kunnen ontwikkelen in een tijd van lijden. Een liefde die ons niet meer laat oordelen.

Meester Dang zegt dat de leiders, voordat zij een oorlog beginnen eerst, uit liefde voor hun volk, zouden moeten analyseren wat de schade aan bezit en personen zal zijn, en de gemeenschappelijke basis zien, die vrede en liefde is voor iedereen. Dan zouden we de tragedie van oorlogen niet kennen. Zij willen niet in harmonie leven, maar dromen in plaats daarvan van verovering om over mensen te heersen.

Wij kunnen conflicten oplossen door elkaar te begrijpen, en op die manier onze eigen evolutie bevorderen. Dit noemt de Meester een ‘nieuwe revolutie’, de les die wij leren van de niet-eindigende oorlogen.

Dit is de goddelijke les die wij moeten leren in deze eindtijd van verlichting van het menselijk ras. Als we hier tegenin gaan zullen wij onszelf vernietigen. Mensen kunnen en zullen over hun eigen lot beslissen. Kijkend naar de toestand in de wereld moeten we beseffen dat we beschikken over Universele Energie, de Liefde. Onderschat nooit de invloed hiervan en gebruik het voortdurend.

Zoals de oude woorden zeggen:
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

DV


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *