Op weg naar 2023

We naderen weer het einde van het jaar, een periode waarin we de geboorte herdenken van een vrede brenger. De engelen zongen over vrede op aarde, en de komst van de vredevorst.
Vrede is een gemeenschappelijke streven van vrijwel elke religie en filosofie.
Een korte blik op het nieuws is al voldoende om te beseffen dat we nog een lange weg te gaan hebben.
Meester Dang vertelde dat op psychologisch vlak de meerderheid van de mensen van vrede houdt, en oorlog haat. Er zijn niet veel mensen die oorlog wensen, weinigen willen de beelden van bommen, ellende en slachtoffers zien. Maar in werkelijkheid vindt oorlog altijd plaats, iedere keer weer om uiteenlopende redenen. Ongeacht de reden, zijn de gevolgen altijd rampzalig en vol verdriet. Hoewel de meerderheid van de mensheid van vrede houdt, hebben we in het verleden teveel oorlogen gekend en is het in de toekomst moeilijk om vrede te hebben.
Op het ogenblik zijn er overal geweren die afgevuurd worden, bommen die ontploffen, onenigheid en wrok. Zelfs al is het maar een klein aantal mensen dat vijandigheden oproept, vijanden schept, onenigheid en wrok veroorzaakt enz., dan nog kan er een oorlog plaatsvinden. En deze minderheid van vijandige mensen is nooit afwezig. Daarom is het voor ons erg moeilijk om een werkelijke en voortdurende wereldvrede te krijgen.
Of een oorlog groot of klein is, wereldwijd of lokaal, in dit land of in dat land, in deze zone of in die zone, op welke plaats dan ook, oorlog wordt gecreëerd door de mens. De oorzaak van oorlog of de factor die voor vrede zorgt, zij komen alle van de mensen en ontstaan door de mens. Menselijke factoren, zoals: persoonlijkheid, ideologie, ambitie, belang, macht, gebruiken, gewoonten, geloven, religies enz. Dit zijn de oorzaken en de gevolgen van oorlog en vrede. Daarom, om oorlog te voorkomen, om te bouwen aan vrede voor de mensheid, moeten we beginnen om de mensen en de elementen van de mensheid te bestuderen en te bewerken: persoonlijkheden, karakteristieken, gevoelens, emoties, gedachten van de mensheid, enz.
Om de factoren voor vrede voor de mensheid te maken, moeten de vredesfactoren van de mens worden gebouwd, te beginnen bij de individuele factoren. Personen in vrede moeten bestaan voordat we een gemeenschappelijke vrede kunnen hebben, families in vrede, samenlevingen in vrede, landen in vrede. Veel mensen hebben dit werk geprobeerd te doen, talloze organisaties, veel nationale en internationale instellingen hebben geprobeerd dit te bereiken. Veel religies hebben een groot deel van hun inspanningen gericht op het bouwen aan de menselijke vredesfactoren. Het Mededogen (compassie) van het boeddhisme is een vredesfactor, het Weldoen (caritas) in het christendom is ook een vredesfactor. Zij zijn de noodzakelijke bijdragen aan de mensheid, maar de mensheid heeft nog altijd behoefte aan meer bijdragen, bijdragen op veel terreinen, in veel zaken, en aan meer factoren voor wereldvrede, voor het geluk van het menselijk leven.
Al deze bijdragen aan de wereldvrede, aan het menselijk geluk aan het welzijn van de mensheid, zijn altijd noodzakelijk en altijd dringend. De bijdragen aan de wereldvrede, groot of klein, zijn nooit voldoende en nooit teveel. In dat opzicht is de UE uit de grond van haar hart er trots op met haar inspanningen bij te dragen aan de behoeften en het welzijn van de mensheid. UE verschaft vredesfactoren voor de mensen en is altijd bereid deze aan te bieden. Deze betekenis, dit doel en deze goede wil zijn helder en duidelijk vertegenwoordigd in de officiële naam van de UE: “Mensheid – Verlichting – Liefde”. (M.E.L.)
Verlichting is de eerste en belangrijkste factor voor Vrede. Liefde is ook de leidende en belangrijke Vredesfactor. Zonder Liefde kan er geen Vrede zijn. Zonder Verlichting kan er geen Vrede zijn. Met Liefde zonder Verlichting kan er geen Vrede zijn. Met Verlichting zonder Liefde kan er geen Vrede zijn. Liefde en Verlichting zijn beide noodzakelijke factoren en gaan hand in hand voor alle soorten Vrede. Zij gaan altijd samen, twee onafscheidelijke factoren voor het menselijk leven.

Vrede in lichaam en geest is de basis voor talloze soorten Vrede, de basis voor menselijk geluk, de basis voor onze gezondheid.

Vrede in het lichaam en spirituele vrede vormen de basis voor menselijk leven en menselijke gezondheid. Het trainen van ons lichaam om de ze lichamelijke en spirituele vrede te bereiken is de basis van de UE leer. Aan de andere kant, zonder lichaam en geest in vrede, kent een persoon geen vrede. Een ontregeld lichaam en geest leiden tot een zieke persoon, een ziek lichaam of een zieke geest.
UE studenten kunnen de toestand bereiken waarin lichaam en geest permanent worden gezuiverd van slechte gedachten. De geestelijke perceptie is altijd in vrede. De spiritualiteit is eeuwig in verbinding met Gods vermogens om een hoog niveau van latente vermogens te bereiken om ziekte en kwalen te genezen. Door zowel de lichamelijke ziekte te genezen als de geestelijke ziekte, en niet alleen door de geestelijke ziekte van een individu te genezen, maar ook die van een familie, een samenleving, een land… Al die ziektes die worden veroorzaakt door de slechte gedachten van de mensen: wrok, vooroordeel, boosheid, onwetendheid, jaloezie enz.
De spirituele energie van de UE heeft niet alleen het vermogen om menselijke ziekte te genezen. Dit is slechts een zeer klein deel van de UE energie. De werkelijke en grote doelen van de UE zijn om twee voor de mens noodzakelijke behoeften voort te brengen: Verlichting en Liefde. Deze twee factoren zullen veel weldaden brengen voor de mensheid, weldaden voor het individu, de familie, de samenleving, het land, de mensheid. Zij zijn niet een soort theoretische verlichting en liefde, maar werkelijke verlichting en liefde. Het toepassen, ziekte behandelen bij een persoon is een uiting van liefde, en hoe meer mensen men behandelt, hoe meer liefde men toont. Behandelen van ziekte en kwalen door de gecombineerde spirituele energie, neutraliseren van alle conflicten van energie, neutraliseren van alle conflicten van gedachten, dat zijn allemaal uitingen van Verlichting, de grondslag van vrede, de vredesfactor voor de mensen.

Er moeten mensen in vrede bestaan voordat vrede kan worden bereikt voor de gemeenschap, de nationaliteit, het land. Op dezelfde manier moeten we vrede hebben in de gemeenschap, de nationaliteit, het land voordat we vrede kunnen bereiken voor de mensheid, voordat we wereldvrede kunnen bereiken. In het kort, wereldvrede waar de mensheid altijd al op wacht, moet samengaan met de verbintenissen van vrede. Zij zijn de verbintenissen van Liefde en Verlichting.
Dit zijn de belangrijke en permanente onderwerpen en doeleinden voor de UE om te bestuderen en toe te passen. In andere woorden, UE levert altijd een bijdrage aan de gemeenschappelijke inspanning van de mensheid om de grote verdiensten naar de mens te brengen, inclusief de vrede voor zichzelf, de innerlijke vrede in het lichaam, de spirituele vrede, de basis voor gezondheid, voor menselijk geluk, de vrede in familie, in samenleving, in gemeenschap, in land, de grondvesting van een waarachtige en voortdurende vrede voor de mensheid, voor de wereld.

Bovenstaande tekst was gevoegd bij de Nieuwjaarsboodschap van Meester Dang in 2006, waarin hij ook deze onvergetelijke woorden schreef:
Eens te meer roep ik, bij het begin van het nieuwe jaar, alle H.U.E. studenten in de hele wereld op om mijn Boodschap van Liefde voor de Mensheid in de praktijk te brengen. De Mensheid liefhebben is God liefhebben, want de mensen zijn God’s kinderen. Houden van God’s kinderen betekent houden van God; het helpen van de Mensheid is het uitvoeren van God’s wil. Indien men de liefde voor God wil laten zien dan moet men de liefde voor de Medemens tonen; wie God wil dienen moet de Medemens dienen; wie God wil eren moet de Medemens respecteren.

Wij wensen iedereen een jaar vol Verlichting en Liefde toe, om zo die mens met vrede te kunnen worden, waardoor de Mensheid eindelijk de Vrede zal kunnen bereiken.

DV

3 reacties

  1. vrede is onderweg voor het komende jaar en al lijkt het niet zo HET IS WAAR.
    twee en nog een maand dan is het klaar, Prettige Feestdagen liefs aan allen,otto

  2. VREDE. Vrede voor alle mensen om ons heen. Een moeilijke weg voor de mensheid. Nee!! Als we maar de rechte weg aan houden of hielden. Maar door de hebzucht willen we alle zijwegen van voor tot achterin onderzoeken. Van daar dat wij, de kinderen van God de Vader. Nu en in het verre verleden ver achter lopen met het samen met God het opbouwen van het aardsparadijselijk leven. Een liefde vol leven voor heel de mensheid. Waarin niet een kind met honger of dorst naar bed hoeft te gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *