Vertrouwen

In deze onrustige tijden is het goed om nog eens stil te staan bij de basisbegrippen uit de filosofie van de Meester. Zijn lessen hadden als hoofdthema, dat wij het vermogen hebben om te helpen.Dit helpen heeft betrekking op alle levende wezens en alle zielen, die onze hulp nodig hebben.

Helpen van levende wezens houdt in, dat wij door het geven van energie het lichaam ondersteunen om weer in een evenwichtige toestand te komen.  Het principe hier is, dat een verstoring van het evenwicht in het lichaam tot ziekte kan leiden.

Helpen van zielen houdt in, dat wij deze zielen de weg kunnen wijzen die zij kunnen volgen. Meester Dang leerde ons dat de ziel een doorlopende ontwikkeling ondergaat in opeenvolgende materiële vormen. Hoe meer een ziel ontwikkeld is, des te beter is die in staat dit evolutiepad te vinden. Afhankelijk van ons HUE Niveau, kunnen wij de zielen die hiermee hulp nodig hebben, met of zonder assistentie van de Meester, de weg naar het Licht tonen. (we noemen dit “dolende zielen”)

De materiële en de spirituele wereld zijn met elkaar verbonden. Interactie tussen deze twee werelden kan soms tot storingen leiden. Met name in die gevallen kunnen wij ook helpen, hetzij met een speciale techniek, of bij een hoger niveau simpel door onze aanwezigheid. (we noemen dit “valse mentale ziekte”)

Belangrijk om te weten is, dat er geen goede of slechte zielen bestaan. Er is alleen een verschil in evolutie. Wel zijn er “slechte” mensen die zielen kunnen gebruiken om andere mensen te storen.

Zoals Meester Dang heeft uitgelegd zijn wij vanaf het Basisniveau verbonden, en gevuld met de energie van de Bron. Een spirituele energie die, door deze Hemelse oorsprong, sterker is dan elke andere spirituele energie. Dat is de reden dat wij kunnen helpen.

Dat is ook de reden dat wij op geen enkele manier beïnvloed kunnen worden. Licht is altijd sterker dan duisternis. Daarom zei de Meester ons ook, dat wij niet bang moeten zijn. Angst vertroebelt en laat ons verkeerde beslissingen nemen.

Dat is het tweede basisprincipe van zijn lessen, helpen, zonder angst.

Hij liet ons zien dat wij hier zijn om te helpen, de levenden en de doden. Een missie die wij hebben gekozen en ontvangen; een missie om allen te helpen evolueren naar Wijsheid en Verlichting. Als we dit weten en begrijpen, dan volgt vertrouwen vanzelf. Wij zijn niet alleen; in de levende wereld en in de spirituele wereld zijn we met velen op dezelfde weg.

We hebben een tweetal jaren achter de rug, waarin mensen tegenover elkaar stonden en emoties soms hoog opliepen. En net toen we dachten weer rustig te kunnen ademhalen, barstte er een nieuwe verschrikking van oorlog uit. Des te meer moeten wij ons vertrouwen vasthouden. Wij begrijpen niet waarom dingen gebeuren, omdat we als mensen niet alles kunnen overzien. Wij hebben niet de macht om veranderingen af te dwingen. Maar één ding is zeker, wij beschikken over Universele Energie. Hemelse, en met liefde gevulde energie.

Wij schieten niet met kogels, maar met liefde.

Wij spreken geen boze woorden, maar woorden vol liefde.

Wij koesteren geen kwade gedachten, maar sturen liefde.

In de zekerheid dat deze Liefde groter is dan al het andere, zal uiteindelijk de weg naar harmonie en vrede gevonden worden.

Dat is onwrikbaar vertrouwen.

D.V. 24-2-2022

6 reacties

 1. Dank je Dick,
  Laten we gezamenlijk onze UE pijlen van liefde en mededogen schieten naar hen die op dit moment gewond zijn of gesneuveld.
  Een koude oorlog die werkelijkheid werd, heeft nu de wereldleiders nodig die beslissingen nemen die resulteert in wereldvrede en harmonie.
  Wij oordelen niet, maar weten dat het licht altijd wint en de mensheid deze transitie nodig heeft om dat in te zien; Een aarde; Een mensheid: een gezamenlijk delen van al wat nodig is voor wereldvrede. Gr. Ton P

 2. Ook ik ben heel blij met deze boodschap. Mijn leven heeft onverwachts een wending genomen..
  Over niet te lange tijd ga ik voorgoed Nederland verlaten om op Bonaire te gaan wonen. Ik voel me zoveel gezonder daar in de warmte en voel me aan alle kanten me ertoe geleid. Heel bijzonder allemaal.
  Maar Mr. Dang is er om mij te helpen en ik heb soms het idee dat hij moet glimlachen dat deze 84-jarige dame deze stappen nog gaat ondernemen. Soms zinkt me de moed me in de schoenen, maar dan denk ik aan al de wijze woorden van onze leermeester en het vertrouwen dat hij me bijstaat. En dat we zolang we nog in leven zijn ook onze omgeving kunnen helpen met UE.

 3. Heel blij met dit artikel. Geeft me weer een extra impuls om meer met de U.E bezig te zijn en ben ik me weer bewust van dit grote kado wat we hebben mogen ontvangen.

 4. Mijn eigen ik is in gedrang om niet te oordelen.
  Een moeilijke opgave nu met een leider die oorlog en verderf, Doden en gewonden op zijn geweten heeft.
  Om liefde steeds te vragen / geven voor een andere gedachten gang.
  Liefde geven is makkelijk maar zonder te oordelen geeft soms stiekem een tweespalt.
  Zielen en dolende zielen naar het licht sturen en iedereen licht geven is makkelijk en vol met vertrouwen.
  Maar ik heb ook gemene zielen gezien die onbalans geven aan mensen. Dat is heftig maar wel goed door te sturen. Nu mijn eigen ikkie nog laten groeien Zonder te oordelen !!Of ben ik niet alleen hierin in deze oorlogstijden??

 5. Beste Dick. Bedankt voor je mooie woorden
  Heel duidelijke!! Heel fijn. Hier krijg je weer een mooie impuls van
  Tom en Marjan van Hardeveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *